Fashion

Central Park Magazine

Credits:

Sam Nugroho
Mira Warganegara
Awang Gunawan
Leticia
Mariya

Damien Chandra Collection. Credits: Nuh Arifin Sutanto, VB, Sherly Gunawan

Credits: Andry Suriaputra, Vanessa

Credits: Nicoline Patricia Malina, VB

Credits: NPM, Marta

Credits: NPM, Marta

Credits: NPM, Aline Adita

Credits: NPM, Aline Adita

Credits: NPM, Irina Roshik

Credits: NPM, Irina Roshik

Client: Metrox Lifestyle (The Little Things She Needs)
Photo: Panji Indra